NVST

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging N.V.S.T., de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten. De N.V.S.T. is in 1987 opgericht. Therapeuten die zijn aangesloten bij de N.V.S.T. worden door de zorgverzekeraars erkend en de door hun gegeven behandelingen komen bij de meeste verzekeraars in de aanvullende pakketten voor vergoeding in aanmerking. Het is altijd verstandig om daarover bij uw eigen verzekeraar of verzekeringsadviseur informatie in te winnen.

De N.V.S.T. stelt aan haar leden hoge eisen met betrekking tot opleiding en nascholing, de kwaliteit van de therapie, van de praktijkruimte en de administratie, en kent haar eigen klacht en tuchtrecht. Van een bij de N.V.S.T. aangesloten therapeut mag u professionaliteit verwachten.

Registratie

NVST L1183
RBCZ 107456R
NGS 436677
zorgverlenerspraktijk 90004700
AGB 90-025856
HBO-MBK (SHO) 105590-106344

Prijzen behandeling

Prijzen per 01-01-2018

30 min € 42,50
45 min € 55,00
60 min € 60,00

 

Als lid van de NVST is onder andere het volgende van toepassing:
De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.