S.R.B.A.G.

De S.R.B.A.G. is een onafhankelijke stichting die sinds 1995 artsen en therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg registreert. De S.R.B.A.G. komt voort uit een intensieve samenwerking van verschillende beroepsverenigingen en vindt zijn basis in goede contacten met overheid en zorgverzekeraars.

Registratie

NVST L1183
RBCZ 107456R
NGS 436677
zorgverlenerspraktijk 90004700
AGB 90-025856
HBO-MBK (SHO) 105590-106344

Prijzen behandeling

Prijzen per 01-01-2018

30 min € 42,50
45 min € 55,00
60 min € 60,00

 

Als lid van de NVST is onder andere het volgende van toepassing:
De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.