Visitaties & Examens

In opdracht voer ik visitaties uit. Visitatie is een gestructureerde methode voor het opsporen van verbeterkansen met als doel het verbeteren van de zorg en dienstverlening. De praktijk visitaties betreffen zowel de organisatie van de zorg als de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

In opdracht van VOS, opleiding voor sportmasseurs, neem ik examens af.

Registratie

NVST L1183
RBCZ 107456R
NGS 436677
zorgverlenerspraktijk 90004700
AGB 90-025856
HBO-MBK (SHO) 105590-106344

Prijzen behandeling

Prijzen per 01-01-2018

30 min € 42,50
45 min € 55,00
60 min € 60,00

 

Als lid van de NVST is onder andere het volgende van toepassing:
De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.