Vergoeding

Belangrijke mededeling inzake vergoeding van behandelingen

Geachte cliënt,

Vanaf 1-1-2021 zal het niet meer mogelijk zijn mijn behandelingen te declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze werden tot dusver gedeeltelijk vergoed bij een aanvullende verzekering.

De trend is echter dat deze vergoeding ieder jaar minder wordt (minder behandelingen, minder vergoeding per behandeling).

Deze mogelijkheid voor vergoeding is voor mij niet meer te realiseren.

Beroepsgroep verplichtingen

De uren voor bijscholing, contributies, bijdragen, deelnames etc. zijn niet meer in verhouding met de uren en opbrengst die ik in de komende tijd voor ogen heb met mijn praktijk.

Wat betekent dit voor u

  • Kijk naar uw aanvullende verzekering en waaróm u deze heeft.
  • De prijs van de behandeling (vanaf 2021) zal in overeenstemming zijn met de verminderde onkosten die ik moet maken.
  • Een factuur voor de behandeling blijft gewoon mogelijk.
  • De kwaliteit van mijn behandelingen blijft uiteraard zoals u gewend bent.

Met vriendelijke groet,

Lies Tuil

Praktijk Lies Tuil