Visitaties

In opdracht voer ik visitaties uit. Visitatie is een gestructureerde methode voor het opsporen van verbeterkansen met als doel het verbeteren van de zorg en dienstverlening. De praktijk visitaties betreffen zowel de organisatie van de zorg als de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
In opdracht van VOS, opleiding voor sportmasseurs, neem ik examens af.